تشخیص ایرادهای موتورسیکلت و انواع صداهای اضافی انجین موتورسیکلت ها ارسال شده توسط: حمید حساس
11:11:16    1393/11/30

تشخیص ایرادهای موتورسیکلت و انواع صداهای اضافی انجین موتورسیکلت ها

در این اینجا سعی میکنیم صداهای اضافی که از انجین و دیگر قسمتهای موتورسیکلت شنیده میشه رو براساس تجربه و یا گرفتن اطلاعات از مکانیک های حرفه ای بیان کنیم. در صورت داشتن راه حل و یا جلوگیری از بوجود اومدن این صداها تجارب خودتون را با دیگران به اشتراک بگذارید.

 

ردیف ایراد نوع صداها یا ایرادات
1 ترمزها
 • صدای جیر جیر غیر ممتد : تاب داشتن دیسک یا قسمتی بر روی دیسک برجسته تر از بقیه دیسک هست
 • صدای جیر جیر ممتد : نزدیک بودن لنتها به دیسک
 • صدای جیر جیر هنگام ترمز گیری : نو بودن لنتها و یا برعکس فرسوده بودن لنتها
 • صدای جیغ کشیدن هنگام ترمز گیری : شیشه کردن لنتها ( سیقلی شدن ، براق شدن لنتها )
2 زنجیر چرخ
 • صدای ویز ویز کردن : سفت بودن زنجیر
 • صدای شلق شلق کردن : شل بودن زنجیر
 • صدای شلق شلق و یا ویز ویز غیر ممتد : خراب بودن زنجیر
 • صدای جیر جیر کردن: خشک بودن زنجیر و نیاز به روغن کاری
 • مشاهده افزایش فاصله بین مهره های زنجیر: کشیدگی زنجیر و خراب شدن ان
3 باتری
 • صدای تیک تیک از استارت هنگام استارت زدن : باتری ضعیف
 • صدایی بسیار ضعیف همچون بخار آب: داغ شدن اسید باتری
 • مشاهده حباب های بسیار ریز در باطری ( جوشیدن اسید درون باتری): درحال و یا خراب شدن باتری به دلیل ولتاژ زیاد جهت شارژ شدن توسط شارژر
 • مشاهده شوره زدن کنار بسط های باطری: گرفتگی خروجی اصلی بخار اسید باتری
4 اگزوز
 • صدای زیرینگ زیرینگ درون اگزوز: ریختن پره های ااگزوز و یا افتادن جسمی درون اگزوز
5 کیلومتر
 • صدای ویز ویز: صدای خوردن کلید های سویچ
 • صدای ویز ویز به همراه تیک تیک: عدم وجون روغن در داخل سیم کیلومتر
 • مشاهده گیج زدگی دور موتور: خراب شدن فنر درجه دور موتور یا شل شدن پیچ دورموتور متصل به کیلومتر
 • مشاهده گیج زدن کیلومتر سرعت: خراب شدن فنر سرعت سنج یا شل شدن پیچ سیم کیلومتر به کیلومتر
 • مشاهده عدم کارکردن مصافت شمار: سابیدگی چزخ دنده های سرعت شمار و یا شل شدن پیچ سیم کیلومتر به کیلومتر
 • مشاهده عدم نمایش سرعت و مصافت شمار: خراب شدن مهره یا سنسور درون توپی چرخ یا شل شدن پیچ سیم کیلومتر به کیلومتر
 • مشاهده عدم نمایش میزان صحیح سرعت: ضعیف یا قوی بودن فنر سرعت سنج
 • مشاهده عدم روشنایی درون کیلومتر: سوختن لامپ های درون کیلومتر
 • مشاهده عدم نمایش صحیح میزان بنزین در باک: خراب شدن و یا ضعیف شدن شناور درون باک
6 انجین
 • صدای تاق تاق کردن در هنگام روشن شدن انجین برای چند دقیقه: عدم مناسب بودن روغن در شرایط هوایی محل شما
 • صدای تق و توق کردن در حالت خاموشی(همانند جنگ کردن با شمشیر): خنک شدن انجن و یا تغییرات رطوبتی و دمایی هوا
 • صدای تقه کردن در هنگام تعویض دنده ها: خراب شدن روغن براثر کارکرد زیاد و یا گرمای زیاد انجین و یا تنظیم نبودن سیم کلاچ
 • صدای جر جر یا جینگ جینگ یا جیک جیک کردن بسیار ریز و ممتد یا چلق چلق یا چق چق: عدم تنظیم بودن فیلر های سوپاپ نسبت به فصل های سال و یا گرم شدن بیش از حد انجین
 • صدای تاق تاق یا لق لق کردن از مرکز انجین: صدای شاتون که بصورت ممتد در هر بالا و پایین کردن پیستون و بسیار واضح شنیده میشود به دلیل گرمای بالای انجین یا کم بودن روغن و یا آسیب دیدن یاتاقان های میل لنگ
 • صدای جیر جیر از سمت درب راست انجین درب کلاچ : از بلبرینگ کلاچ هست
 • صدای غژ غژ کردن از درب سمت چپ انجین (درب برق): بریدن خار خورشیدی جلو که با سرعت گیری بیشتر هم میشه
 • صدای دینگ دینگ در سرسیلندر هنگام شتاب گیری یا سربالایی (والف زدن): رینگ پیستون ضعیف یا دور موتور نامناسب با دنده مورد درگیر
 • صدای آهن روی آهن زدن در هنگام استارت: کوبش پیستون ( تنظیم نبودن سوپاپ ها و یا بنزین با اکتان پایین
 • صدای تق تق کردن در حال حرکت: عدم تنظیم سرعت با میزان دنده درحال حرکت
 • مشاهده بخار روغن در درز های انجین: زیاد بودن سطح روغن در موتور یا خراب بودن واشرها و اورینگ های انجین
 • مشاهده تغییر رنگ پوسته انجین: افزایش بیش از حد انجین به دفعات زیاد
 • مشاهده لرزش زیاد در سرعت های بالا: عدم کیفیت خوب روغن و یا دنده تایم بودن انجین
7 کاربرات
 • صدای ترقه دادن هنگام رها کردن گاز : تنظیم نبودن پیچ هوای کاربرات
 • صدای عطسه دادن هنگام استارت زدن : تنظیم نبودن پیچ هوای کاربرات
 • مشاهده حالت ریپ زدن: کثیف بودن فیلتر هوا و یا کاهش میزان بنزین یا گرفتگی سوزن ژیگلور یا کثیف شدن کاربراتور
 • مشاهده ریپ زدن در سرعت های بالا: باز بودن ساسات
 • مشاهده رسوبات در کارتر کاربراتور: کثیف بودن باک یا زنگ زدگی در باک بنزین
 • مشاهده دوده در کاربراتور: عدم تنظیم بودن میزان هوا و سوخت
8 شمع
 • صدای ترقه دادن از اگزوز هنگام سرعت گرفتن: تنظیم نبودن دهنه شمع
 • مشاهده سخت روشن شدن و بد کار کردن انجین: تمام شدن پلاتین شمع
9 کمک فنر
 • صدای ضربه زدن در هنگام ترمز: خراب شدن و کاهش سطح روغن در کمک
 • مشاهده بخار روغن بر روی کمک: خراب شدن کاسه نمد های کمک فنر
 • مشاهده عدم بازی کردن کمک: جام کردن و یا زنگ زدگی در قسمت سیلندر کمک
 • مشاهده پرش کمک بر روی دس انداز ها: خراب شدن غلظت روغن
10 شارژر
 • مشاهده عدم نواسان در نور چراغ ها: خراب شدن شارزر
11 لامپ
 • سوختن سریع لامپ ها: خراب بودن شارژر به دلیل افزایش ولتاژ زیاد یا تقلبی بودن لامپ ها
 • سیاه شدن حباب لامپ ها: عدم تهویه هوای مناسب در کاسه چراغ به دلیل افزایش بالای دما
12 روغن موتور
 • مشاهده عدم تغییر رنگ ( رنگ روغن همانندن قبل از استفاده آن) روغن پس از طی 150 کیلومتر: عدم کیفیت مناسب و پاک کنندگی در انجین
 • مشاهده تغییر رنگ شدید روغن پس از طی 150 کیلومتر: تقلبی بودن روغن ( روغن بازیافتی)
 • مشاهده عدم تغییر غلظت در هنگام گرم بودن انجین: تقلبی بودن روغن
 • مشاهده رقیق شدن بسیار زیاد و غیر طبیعی در هنگام گرم بودن انجین: تقلبی بودن روغن
13 روغن ترمز
 • مشاهده تغیر رنگ از شفافی به تیرگی: جذب رطوبت محیط و خراب شدن روغن ترمز
 • مشاهده عدم قدرت در ترمز جهت توقف: وجود هوا در شلنگ یا پیستون ترمز
 • مشاهده تغییر غلظت در روغن ترمز: فاسد شدن ترکیبات شیمیایی روغن ترمز

 


 

آشنایی با بهترین موتورسیکلت های درون شهری ایران

آشنایی با بهترین موتورسیکلت های تریل مونتاژ ایران

 

آموزش فیلرگیری موتورسیکلت

سیستم انژکتور  یا EFI چیست؟

تفاوت قدرت و گشتاور چیست؟

آموزش آب بندی موتورسیکلت

تشخیص ایرادها و انواع صداهای اضافی انجین موتورسیکلت

آموزش نصب دزدگیر بر روی موتورسیکلت

تفاوت دنده تایم و زنجیرتایم و تسمه تایم در وسایل نقلیه

آشنایی با روغن موتور و زمان مناسب تعویض روغن

آشنایی با استانداردهای اجباری تولید موتورسیکلت

متن قولنامه خرید و فروش موتورسیکلتمنبع: حساس کامپیوتر

به سوالات تکراری یا نامرتبط با مطلب هیچ پاسخی داده نمی‌شود.
   
  
  
user

سلام خسته نباشید من موتورم ۲۰۰ سی سی شبیه موتور های پالس هست و دو اگزوزه و کمک عقب تکی هست الان از زمستون پارسال تا الان دست نزده بودم وقتی خواستم روشن کنم هندل موتور نمیخورد و اومدم هل بدم روشن بشه ولی انگار ترمز گرفتی و لاستیک قفل میکرد ( میلنگ تکون نمیخوره بنظم مثل موتور قفل کرده ) ایا بخاطر اینکه تو زمستون زیر برف بارون بوده اینطوری شده چون شمعش شل بوده و فکر کنم داخل پیستون اب رفته . خودم فنی بلدم ایا میتونم درستش کنم ؟.

موتور را به تعمیرگاه منتقل و از هرگونه اقدامی برای روشن نمودن خودداری نمایید

user

سلام علت اینکه زنجیر موتور هندا میندازه چیه خورشیدی عقب و جلو نو هستش و زنجیر هم روغن کاری شده ولی تا یک شتاب میگیری میندازه درضمن زنجیر هم صفت هست و خورشیدی عقب و جلو تو یک موازات هست ولی از جاش در میاد لطفا کمک کنید.

توپی چرخ عقب یا دوشاخ عقب مشکل دارد یا زنجیر چرخ قدیمی و بیش از حد کش آمده است.

user

سلام اگه میشه لطف کنین طریقه تنظیم پیچ هوا رو توضیح بدید.

پیچ هوا را تا انتها بسته و سپس سه الی پنج دور باز نمائید و سپس موتور را روشن و آرام پیچ هوا را باز یا ببندید

user

سلام، من باکسر 150 مدل 94 دارم، مشکلم اینکه موتور وقتی خلاصه صدای تلق تلق میده اما وقتی که خیلی کم دستگیره کلاچ رو میگیرم صدا برطرف میشه (یا وقتیکه سیم کلاچ رو سفت میکنم) و اصلا موتور بدون صدا میشه، این مشکل بعد از تعویض صفحه کلاچ پیدا شد، به توصیه یکی از آشناها بلبریگ کلاچ رو عوض کردم اما بازم صدا تلق تلق رو میده، یکی دو جا بردم نشون دادم گفتن مشکلی نداره اما یه تعمیرکار گفته از واشر کلاچ هستش، نمیدونم چی کار کنم، بعد از پیدا شدن این مشکل روغن رو سر 500 تا عوض میکنم اما خیلی سیاه میشه احتمال میدم شایدم از روغن باشه قبلاً بهران سوپر پیشتاز میریختم الان کاسپین هردو هم با کیفیت sl و ویسکوزیته 20 - 50 و مینرال هستن. ممنون میشم راهنمایی کنید. سپاس

با توجه به توضیحات شما که متاسفانه چندان کافی نیست تنها دو نتیجه میتوان گرفت. اول اینکه احتمال درست بودن حرف تعمیرکار مبنی بر مشکل در واشر و یا فنر در بخش کلاچ وجود دارد. دوم اینکه اگر با کمی سفت شدن سیم کلاچ صدا برطرف میگردد بهتر است با آن کنار بیایید زیرا باتوجه به توضیحات شما مشکل خاصی وجود ندارد. 

همچنین روغن استفاده شده توسط شما برای موتور مناسب نیست و حداکثر کیفیت مجاز برای استفاده در انجمن موتور شما sg میباشد

user

سلام و وقت بخیر همتاز ویکتوری 150 دارم که دحین حرکت وقتی کلاچ رو میگرفتم متوجه صدای نرم ویو ویو از انجینش شدم. یکی دو روز بعد دسته کلاچ شل شد و دنده ها خصوصاٌ 1و2 در هنگام دنده معکوس به سختی و با شارژ کردن گاز و یا کلاچ گیری مجدد باید جاشون میزدم، همچنین با گاز دادن دسته کلاچ که شل شده شل و سفت میشه. لطفاً راهنمایی کنید که مشکل از کجاست؟ ممنون

مشکلی ندارد. سختی تعویض دنده شما به دلیل تنظیم نبودن سیم کلاچ است. پیچ تنظیم سیم کلاچ در قیمت مچی کلاچ روی فرمان را کمی باز کنید تا کشش سیم کلاچ تنظیم گردد.

user

سلام خسته نباشید من یه باکسر 15دارم وقتی داغ مبشه تو یه دور موتور خواص صدای تق تق فیلر میده چند بارم برام فیلرشو گرفتن ولی مسکل حل نشده اگه میشه راهنمایی کنید

user

سلام اینکه گفتید این صدا برای فاصله اسبک و سوپاپ هست من چند جا برای فیلر گیری بردم و حتی یبار خیلی سفت کردم تا مطئن شم بخاطر فیلر هست یا خیر که هنوز هم صدای شبیه فیلر میاد تقریبا بلند هستش و همه جوره میشه شنید بخصوص وقتی گرمه . بنظرتون از انگشتی ها نیست؟ چون اسبک ها بجای لقی داشتن بصورت بالاپایین (افقی)، بصورت چپ و راست (عمودی ) لقی داره که در موتور های دیگه کمتر لقی داشت.

ارتباطی به چپ و راست و بالا و پایین نداره. فیلرگیری اصول و علم دارد و کشکی نیست که سفت و شل کنند. با تغییر حجم فلزات میزان ضریب آزادی فضای بین هر فیلر متفاوت میگردد و بسته به جنس و آلیاژ هر سوپاپ و اسبک باید با آچار فیلر فضای آنها تنظیم گردد و تنظیم آن باید در زمان گرم بودن انجین صورت بگیرد تا فلزات در حداکثر تغییرات فضایی حجمی خود باشند. فیلرگیری اشتباه به دفعات باعث آسیب به اسبک و شافت انتهای سوپاپ میگردد که باعث له شدن فلزات و طول آنها تغییر و باعث ایجاد صدای مداوم و همیشگی میشود و سفت کردن زیاد و یا شل بودن زیاد باعث آسیب به پیستون و بادامک چرخ دنده تایم میگردد و الی آخر. برای رفع اصولی عیب بیاد قطعات به طور کامل تعویض شوند.

user

سلام ببخشین چرا با این که فیلرهای موتورسیکلت لقی نداره صدایی شبیه فیلر البته بیشتر بگوش میرسد؟ ان هم در دور موتور خاص؟ صدا از سرسیلند میاد ولی نمیدونم کدوم قطعه خرابه تعمیر کار قبلن بهم گفته بود انگشتی هات جوش خورده ان ولی الان نمیدونم این صدای تیس تیس یا تیک تیک برای چیه که با بیشتر شدن دور موتور سرعت اونم بیشتر میشه.

صدای فیلر است و تنظیم نبودن فاصله بین چکشک و شافت سوپاپ باعث ایجاد صدا در زمانی که فلزهای داخل سیلندر گرم و تغییر حجم می دهند می شود.

user

سلام اگر در حین حرکت سوپاپ ببرد چه اتفاقی می افتد؟!

پیستون و شاتون اسیب و موتور جام می نماید

user

سلام ، چرخ دنده عقب موتور هندا بعضی دنده هاش تیز شده و بعضی ها شکسته بخاطر فشار زیاد و باید تعویض بشه خواستم بدونم چرخ دنده ها اگه کهنه باشند تو شتاب و سرعت تاثیر می گزارند؟

ایراد مطرح شده ارتباطی به فشار ندارد بلکه بخاطر کش آمدن زنجیر است و باید زنجیر چرخ و خورشیدی عقب و جلو همزمان تعویض گردند و اگر این کار را انجام ندهید به زودی انجمن و گیربکس آسیب جدی خواهد دید و سرعت و قدرت موتور مثل روز اول نخواهد شد

user

سلام . مهندس من یه سوالس واسم پیش اومد. چرا بعد از کورس گذاشتن و داغ بودن انجین میگن نباید موتور رو خاموش کرد؟؟

این سخن برای موتورهای کلاس اسپرت در دره فرمول یک می باشد که پس از یک مسابقه طولانی و سخت باید موتور خاموش گردد تا دمای لاستیک ها و انجین کاهش و از وارد آمدن هز گونه آسیب به موتور جلوگیری شود. اما برای ادامه مسابقه این عمل بر عکس است و باید انجین و لاستیک ها گرم نگهداشته شود. و برای سایر موتورسیکلتها صادق نیست. 

و دوم اینکه وقتی موتور خیلی داغه باید چیکار کنیم تا خاموشش کنیم و به چیزی اسیب وارد نشه؟

نیاز به اقدام خاصی نیست

 

user

سلام خسته نباشید،متورم زمانی که از یه چاله کوچیک رد میشم قسمت جلو تقه میکنه،روغن کمک جلو عوض کردم درست نشد،کاسه نمد رو هم عوض کردم درست نشد،میشه راهنمیایی کنید تشکر .

پیشنهاد می گردد که ابتدا گلویی فرمان را گریس کاری و سپس پیچ گلویی فرمان را کمی سفت نمائید

user

با سلام بنلی ۱۵۰ دارم وقتی نیم ساعت کار میکنه صدای تلق تلق از وسط موتور میاد چه در زمان خلاصی چه در زمان دور موتور بالا و دور موتور پایین دلیلش چیه؟

توضیحات شما کامل نمی باشد اما با توجه به محل بیان صدا احتمالا صدا از شاتون می باشد که بایسیتی توسط یک تعمیرکار خبره بازدید شود. قبل از هر اقدامی روغن موتور خود را تعویض نمائید.

user

سلام.ببخشید وقتتون میگیرم بیزحمت راهنماییم کنید.موتور تابان ۱۵۰تریل دارم.داخل جاده بودم سرعتم هم حدودا صدتا بود.حدودنیم ساعتی هم بود درحین رانندگی بودم که دیدم صدای موتور کاملا تغییر کرد وصداش گوشخراش شد انگار که اگزوز نداره.هرچی گلویی اگزوز رو چک کردم حتی اگزوز رو باز کردمو بستم ولی مشکلم حل نشد و همچنان همونجوریه ضمنا سرعتو شتاب وقدرت و لرزش تغییر نکرده و فقط صداداره.ظاهرا صدا از قسمت بالای سیلندره قسمت فیلرها.بیزحمت راهنماییم کنید مشکل از کجایی موتورمه حدودا شش ماهه که خریدم

با توجه به توضیحات شما مشکل جدی وجود ندارد اما برای اطمینان روغن موتور را تعویض و در صورت عدم کاهش صدا به تعمیر کار مراجعه و فیلرها ابتدا بررسی و در صورت لزوم تنظیم گردد.

user

سلام. مهندس من اخر نفهمیدم. شما گفتین سوالت خنده داره. اخه من موقعی که رو موتور نشستم نهایت سرعتم ۱۰۰ تا هستش. ولی وقتی دراز میکشم حتی ۱۱۵ تا هم میشه. اخرم نفهمیدم این موتورع ۱۲۵ نهایت سرعتش چقده

نهایت سرعت موتور 125cc در حالت استاندارد با گیربکس درون شهری 95 کیلومتر است که این سرعت بر اساس شیب موافق جاده با شیب تند و وزش باد موافق و وزن کم راننده و تظیم بودن باد لاستیک ها و تنظیم بودن زنجیر موتور و گریس کاری بودن توپی چرخ ها و کم بودن عرض بدن راننده باعث میشود موتور بر اساس دور گرفتن نه گاز خوردن تا نهایت سرعت حدود 110 الی 118 کیلومتر حرکت کند.

user

سلام مهندس موتور‌من بعضی اوقات موقعی که برای کم کردن سرعت معکوس میدم صدای پارت پارت یواش میکنه از اگزوز ایا مشکلی داره

خیر  مشکلی ندارد و همیشه این صدا را خواهید داشت باید اینگونه باشد دو دلیل دارد اول فیلتر هوا کثیف است دوم بع علت دستگاه Euro3 می باشد.

user

سلام من موتور انژکتور ۲۰۰ دارم ی چند مدت بود که وقتی روشنش میکردم ی صدای بلند از انجینش میومد که گاهی بود بیشتر وقتا صدا نمیداد بعدش استارتش صدای سوت و غارغار داشت موتور با هندل روشن میکردم الانم که هندل میزنم مث اینه که موتور تو دنده باشه چرخش درگیر میشه روشن نمیکنه عیبش چی هست

توضیحات شما برای ما مفهوم نیست و موتور باید از نزدیک بررسی گردد به یک تعمیرکار مجرب نشان دهید.

user

سلام. مهندس من یه موتور ۲۰۰ دارم. اون شب یه دو ساعتی گشتم بعد که اومدم خونه میخواستم موتورو پارک کنم متوجه شدم که وقتی کلاچ رو میگیرم انجین صدایی نداره ولی وقتی کلاچ رو رها میکنم یه صدایی داره میده. البته خیلی خیلی کم و اصن صدای زیادی نبود. مهندس بنظرتون این صدا عادیه یا مشکل از جایی هستش؟؟ در ضمن همه این کارا که گفتم تو حیاط خونمون انجام دادم ینی اینکه در حال حرکت نبودم.

موتور شما سالم است

user

سلام من بنلی 300 دارم علت خط افتادن دیسک عقب ترمز و صدا خوردنش چیه؟

جنس لنت خوب نیست

و چه باید کرد؟؟ لطفا جوابمو بدید

هیچ

user

سلام من یه کاربرات جدید انداختم رو موتورم پیچ هواشو تنظیم کردم کاربرات کاملا خوبه و هیچ مشکلی نداره ولی پیچ هوا زیادی بازه و اگر بسته تر شه تنظیم به هم میخوره به نظرتون مشکلی داره یا عیب نداره

کاربراتور نو نیاز به تنظیم ندارد و دستکاری آن باعث تغییر نسبت های ترکیب هوا و بنزین و در نتیجه افزایش مصرف سوخت و عدم کارکرد صحیح موتور در سرعت های بالا می شود

ادامه نظرات
پرطرفدارترین مطالب